dyrygenci-naglowek

Joanna Maluga – dyrygent

JoannaMalugaChórmistrz, dyrygent, pedagog. W 2013 roku uzyskała tytuł doktora sztuki muzycznej w dyscyplinie artystycznej dyrygentura. Absolwentka dyrygentury chóralnej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie (dyplom z wyróżnieniem). Studia kontynuowała w Akademii Muzycznej im. F. Liszta w Budapeszcie. Ukończyła Podyplomowe Studia Emisji Głosu oraz Chórmistrzostwa w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy oraz Podyplomowe Studium Wychowania Muzycznego Carla Orffa na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina.

Umiejętności dyrygenckie doskonaliła w klasach mistrzowskich m.in. prof. Petera Erdeia (Węgry), prof. Ragnara Rasmussena (Norwegia), prof. Johannesa Prinza (Austria), prof. Benedykta Błońskiego, prof. Ryszarda Handke, prof. Marcina Tomczaka, prof. Sławka A. Wróblewskiego. Sypendystka Balassi Institute, International Kodály Society, Hungarian Scholarship Board oraz dwukrotnie Foundation for the Kodály Institute.

Wraz z zespołami, które prowadzi zdobyła wiele nagród na najważniejszych konkursach chóralnych w kraju. Dokonała szeregu prawykonań współczesnych utwrów na chór, współpracując m.in. z takimi kompozytorami jak: Miłosz Bembinow, Eunho Chang, Aleksandra Gryka, Andrzej Karałow, Jan Krutul, Adam Sławiński, Artur Słotwiński, Kamil Staszowski, Piotr Tabakiernik, Ignacy Zalewski.

Jako dyrygent współpracowała z Chórem kameralnym Vox animae (Chorwacja), APZ Tone Tomšič Univerze v Ljubljan (Słowenia), Coro da Camera di Varese (Włochy), Chórem Mieszanym Akademii Muzycznej im. F. Liszta (Węgry), Chórem Vox Gaudii oraz Chórem Dziecięcym Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie.

Założycielka i dyrygent Chóru VRC. Wiceprezes i współzałożycielka Stowarzyszenia Varsoviae Regii Cantores. Dyrygent Chóru Kameralnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Prowadzi stałą współpracę z Węgierskim Instytutem Kultury w zakresie propagowania koncepcji wychowania muzycznego Zoltana Kodálya. Adiunkt w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

Marta Dziewanowska-Pachowska – dyrygent asystent

martaDyrygent chóralny, kulturoznawca, teoretyk muzyki, bibliotekarz. Z wynikiem celującym ukończyła studia w zakresie dyrygentury chóralnej na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie oraz kierunku Cywilizacja Śródziemnomorska na Uniwersytecie Warszawskim. Absolwentka studiów doktoranckich w zakresie teorii muzyki na UMFC, obecnie kontynuuje pracę nad doktoratem w Instytucie Muzykologii UW. Od lat związana zawodowo z Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina, gdzie pracuje jako bibliotekarz. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jako asystentka dyrygenta współpracowała m. in. z Warszawskim Chórem Chłopięcym i Męskim przy UMFC oraz chórem Allegrezza del Canto. Doświadczeń w śpiewie chóralnym nabierała w takich zespołach, jak m.in.: Chór Opery Kameralnej (obecnie: Warszawski Chór Kameralny), Chór Warszawskiego Towarzystwa Scenicznego, Zespół Wokalny Fonosynteza, czy Zespół Wokalny Tacet. Z VRC jest związana od 2010 roku. Wśród jej licznych zainteresowań, szczególne miejsce zajmuje muzyka współczesna i historia awangardy artystycznej XX i XXI wieku.

Joanna Karpińska – dyrygent asystent

Joanna KarpińskaAbsolwentka wychowania muzycznego w Instytucie Wychowania Artystycznego  Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Podyplomowych Studiów Logopedii i Pragmatyki Komunikacyjnej na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz Podyplomowego Studium Chórmistrzowskiego na Wydziale Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

Doświadczenia chóralne zdobywała w Chórze Kameralnym Towarzystwa Muzycznego w Lublinie, współpracowała również z Chórem Kameralnym Vox Humana oraz Warszawską Operą Kameralną.

Wieloletnia chórzystka Chóru Kameralnego „Ars Cantata” w Warszawie, w latach 2009 – 2012 dyrygent tegoż chóru. Jako dyrygent współpracowała również z chórem Niepublicznej Szkoły Muzycznej „Akolada”.

Od 2005r. pracuje w Młodzieżowym Domu Kultury „Ochota” jako instruktor zajęć wokalnych i musicalowych, a także prowadzi zajęcia logopedyczne – profilaktykę oraz usuwanie wad wymowy. Od 2008 zajmuje tam również stanowisko kierownika pracowni artystycznej. Od 2010r. współpracuje z Pedagogium Wyższą Szkołą Nauk Społecznych gdzie prowadzi zajęcia umuzykalnienia z elementami muzykoterapii.

Z Chórem VRC śpiewa od listopada 2014 roku.