0013

Stowarzyszenie „Varsoviae Regii Cantores”

Murem za chórem VRC stoi Stowarzyszenie Varsoviae Regii Cantores, które dba o kwestie organizacyjne i finansowe realizowanych projektów – koncertów i nagrań. Wszyscy pracujemy społecznie dbając, by organizowane przez nas wydarzenia były dostępne i bezpłatne bez względu na to, czy wykonujemy muzykę dawną czy zupełnie nową, a finansujemy je w oparciu o składki, darowizny i dofinansowania.

Jeśli chcielibyście Państwo wesprzeć działalność naszego chóru przekazując darowiznę, 1% podatku lub nawiązując współpracę sponsorską, wszystkie niezbędne informacje i dane kontaktowe znajdziecie poniżej.

Dziękujemy!

Dane Stowarzyszenia

ul. Puławska 96 m. 7, 02-620 Warszawa
e-mail: vrc.choir@gmail.com

KRS: 0000395874
REGON: 145827218
NIP: 521-36-18-583
Numer konta: 72 2130 0004 2001 0571 4910 0001, VW Bank Polska

Władze Stowarzyszenia

Agnieszka Wagner Prezes Zarząd
Joanna Maluga V-ce Prezes Zarządu
Grzegorz Bernatek Skarbnik
Piotr Czechowicz Członek Zarządu
Wojciech Kwiatkowski Członek Zarządu
Zofia Kucharska Członek Zarządu
Sławomir Cieśla Członek Zarządu

Cele Stowarzyszenia

  • prezentacja własnego dorobku artystycznego oraz dorobku innych grup artystycznych w kraju i za granicą oraz ich popularyzacja
  • dążenie do stworzenia młodym ludziom oraz artystom optymalnych warunków do rozwijania swoich zainteresowań oraz zdobywania nowej wiedzy i umiejętności
  • szerzenie i popularyzowanie ambitnej kultury i sztuki
  • ożywianie życia kulturalnego
  • konsolidacja środowisk artystycznych w kraju i za granicą
  • inspirowanie do podejmowania niekonwencjonalnych działań twórczych
  • inicjowanie, popieranie i prowadzenie wymiany doświadczeń w dziedzinie kulturalnej i społecznej w kraju i za granicą
  • tworzenie warunków współdziałania osób oraz instytucji zrzeszonych w Stowarzyszeniu
  • edukacja członków stowarzyszenia

Przeczytaj aktualny Statut Stowarzyszenia „Varsoviae Regii Cantores”.

Dodaj komentarz