Jesteśmy zespołem wokalnym założonym w 2009 roku przez dyrygentkę Joannę Malugę. Naszą specjalnością jest muzyka współczesna i muzyka dawna oraz autorskie projekty na styku muzyki, teatru, performance’u i literatury. Od strony artystycznej chórem kieruje Joanna Maluga, z którą współpracują dyrygentki asystentki Marta Dziewanowska-Pachowska i Anna Waligóra-Tarnowska oraz instruktor głosowy Piotr Czechowicz. Stroną organizacyjną zajmuje się Stowarzyszenie Varsoviae Regii Cantores. Obecnie jesteśmy rezydentem Domu Kultury Kadr w Warszawie.

Braliśmy udział w licznych festiwalach (między innymi Festiwal Warszawska Jesień, Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY, Festiwal Nowe Epifanie, Festiwal Łódź Czterech Kultur) oraz konkursach chóralnych i jesteśmy laureatami wielu nagród. Nasze ostatnie sukcesy to Złoty Dyplom i Grand Prix IV Ogólnopolskiego Konkursu Muzyki Sakralnej „Nadzieja w chórze” w Tykocinie (2021), Złoty Dyplom i Grand Prix XIII Ogólnopolskiego Turnieju Chórów o Kryształowe Serce Chełmińskiej Jesieni w Chełmnie (2021), Złoty Dyplom na XXI Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie (2022), Złoty Dyplom i Grand Prix w konkursie Musica in Urbe w Bydgoszczy (2022), Złoty Dyplom na 53. Festiwalu Chóralnym Legnica Cantat (2023), Złoty Dyplom i Nagroda Prezesa Rady Chórów Kaszubskich za najlepsze wykonanie utworu w języku kaszubskim na 35. Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Religijnej im. ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi (2023).

Chętnie współpracujemy z polskimi kompozytorami muzyki współczesnej i bierzemy udział w projektach organizowanych przez instytucje takie jak Narodowy Instytut Audiowizualny, Instytut Adama Mickiewicza, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Orkiestra Sinfonia Varsovia, Muzeum Polin, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski i Muzeum Narodowe w Warszawie.