dyrygenci-naglowek

Joanna Maluga – dyrygent

fot. Maria Bernat

Chórmistrz, dyrygent, wykładowca AM w Bydgoszczy i UMFC w Warszawie. W 2019 roku uzyskała tytuł doktora habilitowanego w dyscyplinie artystycznej dyrygentura. Absolwentka dyrygentury chóralnej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie (dyplom z wyróżnieniem). Studia kontynuowała w Akademii Muzycznej im. F. Liszta w Budapeszcie. Ukończyła Podyplomowe Studia Emisji Głosu oraz Chórmistrzostwa w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy oraz Podyplomowe Studium Wychowania Muzycznego Carla Orffa na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina.

Umiejętności dyrygenckie doskonaliła w klasach mistrzowskich m.in. prof. Petera Erdeia (Węgry), prof. Ragnara Rasmussena (Norwegia), prof. Johannesa Prinza (Austria), prof. Benedykta Błońskiego, prof. Ryszarda Handke, prof. Marcina Tomczaka, prof. Sławka A. Wróblewskiego. Sypendystka Balassi Institute, International Kodály Society, Hungarian Scholarship Board oraz dwukrotnie Foundation for the Kodály Institute.

Wraz z zespołami, które prowadzi zdobyła wiele nagród na najważniejszych konkursach chóralnych w kraju. Dokonała szeregu prawykonań współczesnych utwrów na chór, współpracując m.in. z takimi kompozytorami jak: Miłosz Bembinow, Eunho Chang, Aleksandra Gryka, Andrzej Karałow, Jan Krutul, Adam Sławiński, Artur Słotwiński, Kamil Staszowski, Piotr Tabakiernik, Ignacy Zalewski.

Jako dyrygent współpracowała z Chórem kameralnym Vox animae (Chorwacja), APZ Tone Tomšič Univerze v Ljubljan (Słowenia), Coro da Camera di Varese (Włochy), Chórem Mieszanym Akademii Muzycznej im. F. Liszta (Węgry), Chórem Vox Gaudii, Chórem Dziecięcym Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie oraz Chórem kameralnym SGGW.

Założycielka i dyrygent Chóru VRC. Prowadzi stałą współpracę z Węgierskim Instytutem Kultury w zakresie propagowania koncepcji wychowania muzycznego Zoltana Kodálya. Pracuje na stanowisku profesora w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

Marta Dziewanowska-Pachowska – dyrygent asystent

Dyrygent chóralny, kulturoznawca, teoretyk muzyki, bibliotekarz. W grudniu 2018 roku uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce. Z wynikiem celującym ukończyła dyrygenturę chóralną na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina, w trakcie studiów otrzymując stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Jest też magistrem kulturoznawstwa (cywilizacja śródziemnomorska na Uniwersytecie Warszawskim) oraz absolwentką studiów podyplomowych w zakresie ochrony własności intelektualnej.

Jako asystentka dyrygenta współpracowała m.in. z Warszawskim Chórem Chłopięcym i Męskim przy UMFC oraz chórem Allegrezza del Canto. Doświadczenie w śpiewie chóralnym zdobywała w takich zespołach, jak m.in. Chór Opery Kameralnej (Warszawski Chór Kameralny), Chór Warszawskiego Towarzystwa Scenicznego, Zespół Wokalny Fonosynteza. Obecnie śpiewa w Chórze VRC oraz w Chórze Kameralnym przy Polskiej Operze Królewskiej.

Od lat pracuje w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Stale współpracuje także z Polską Operą Królewską, redagując teksty do materiałów promocyjnych oraz pisząc omówienia do programów przedstawień i koncertów. Wśród jej licznych zainteresowań, szczególne miejsce zajmuje muzyka współczesna i historia awangardy artystycznej XX i XXI wieku.

Z Chórem VRC jest związana od 2010 roku, od roku 2016 – jako dyrygent asystent. Jest członkiem Stowarzyszenia Varsoviae Regii Cantores.

Anna Waligóra-Tarnowska  – dyrygent asystent

Doktor sztuk muzycznych w dyscyplinie dyrygentura, magister logopedii, absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej. Z wyróżnieniem ukończyła Podyplomowe Studium Emisji Głosu w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

Od lat związana z chóralistyką młodzieżową i dziecięcą, m.in. chór Ergo Cantemus! II Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie, chór Kantylena w Lublinie, chór dziecięcy Conquest Of Music w Warszawie. Od 2018 roku współpracuje z chórem VRC. 

Od 2008 roku związana z Projektem Śpiewająca Polska – jako dyrygent, a także prowadząca liczne warsztaty z emisji głosu dla chórów i dyrygentów. Obecnie pełni funkcję kuratora regionalnego na terenie województwa mazowieckiego wyżej wymienionego Projektu. Laureatka wielu konkursów chóralnych, wielokrotna uczestniczka seminarium dyrygenckiego przy Polskim Narodowym Chórze Młodzieżowym.