0013

Stowarzyszenie „Varsoviae Regii Cantores”

Murem za chórem VRC stoi Stowarzyszenie Varsoviae Regii Cantores, które dba o kwestie organizacyjne i finansowe realizowanych projektów – koncertów i nagrań. Wszyscy pracujemy społecznie dbając, by organizowane przez nas wydarzenia były dostępne i bezpłatne bez względu na to, czy wykonujemy muzykę dawną czy zupełnie nową, a finansujemy je w oparciu o składki, darowizny i dofinansowania.

Jeśli chcielibyście Państwo wesprzeć działalność naszego chóru przekazując darowiznę, 1% podatku lub nawiązując współpracę sponsorską, wszystkie niezbędne informacje i dane kontaktowe znajdziecie poniżej.

Dziękujemy!

Dane Stowarzyszenia

ul. Puławska 96 m. 7, 02-620 Warszawa
e-mail: vrc.choir@gmail.com

KRS: 0000395874
REGON: 145827218
NIP: 521-36-18-583
Numer konta: 72 2130 0004 2001 0571 4910 0001, VW Bank Polska

Władze Stowarzyszenia

Agnieszka Wagner Prezes Zarządu
Grzegorz Bernatek Skarbnik
Agnieszka Kropiwiec Członek Zarządu
Piotr Czechowicz Członek Zarządu
Wojciech Kwiatkowski Członek Zarządu
Zuzanna Morgan Członek Zarządu
Dominika Cieśla-Szymańska Członek Zarządu

Cele Stowarzyszenia

  • prezentacja własnego dorobku artystycznego oraz dorobku innych grup artystycznych w kraju i zagranicą oraz ich popularyzacja
  • dążenie do stworzenia młodym ludziom oraz artystom optymalnych warunków do rozwijania swoich zainteresowań oraz zdobywania nowej wiedzy i umiejętności
  • szerzenie i popularyzowanie ambitnej kultury i sztuki
  • ożywianie życia kulturalnego
  • konsolidacja środowisk artystycznych w kraju i zagranicą
  • inspirowanie do podejmowania niekonwencjonalnych działań twórczych
  • inicjowanie, popieranie i prowadzenie wymiany doświadczeń w dziedzinie kulturalnej i społecznej w kraju i zagranicą
  • tworzenie warunków współdziałania osób oraz instytucji zrzeszonych w Stowarzyszeniu
  • edukacja członków stowarzyszenia

Przeczytaj aktualny Statut Stowarzyszenia „Varsoviae Regii Cantores”.

Dodaj komentarz